کانون

نام تجاری: کانون
رسته:
مدیر عامل: عبّاسعلی فروهرمطلق
نشانی: خیابان لاله زارنو ، جنب سینما کریستال
شماره پلاک: 441
کد پستی: 1145943711
تلفن: 33901637
تلفن همراه: 09121571625