کاپ

نام تجاری: کاپ
رسته: تابلو ساز نئون پلاستیک
مدیر عامل: رمضانعلی درویش نارنج بن
نشانی: خیابان نامجوشمالی ایستگاه روشنائی ط همکف جنوبی
شماره پلاک: 825
کد پستی: 1615834966
تلفن: 77560055
تلفن همراه: 09123242909
Edit