کتیبه

نام تجاری: کتیبه
رسته:
مدیر عامل: عنایت اله گندمکار
نشانی: پیچ شمیران خیابان شریعتی
شماره پلاک: 14
کد پستی: 1561617615
تلفن: 77500637
تلفن همراه: 09121162701