کرمانیان

نام تجاری: کرمانیان
رسته:
مدیر عامل: علی اکبر کرمانیان قره تکان
نشانی: خیابان 15خرداد،بازارنوروزخان،پاساژشهرابی
شماره پلاک: 1
کد پستی: 1165645613
تلفن: 55533764
تلفن همراه: 09127136203