کوثر

نام تجاری: کوثر
رسته: خدمات چاپ (چاپخانه)
مدیر عامل: عبّاس خان محمّددولابی
نشانی: خیابان جمهوری اسلامی ( الف ) ، پاساژ نو
شماره پلاک: 101( زیرزمین )
کد پستی: 1146816714
تلفن: 33111285
تلفن همراه: 09128463516