کوروش

نام تجاری: کوروش
رسته:
مدیر عامل: حسن بشارت
نشانی: میدان بهارستان،کوچه نظامیه،پاساژآشتیانی
شماره پلاک: 96
کد پستی: 1141655436
تلفن: 33111484
تلفن همراه: 09121139998