کیمیا قلم صنعت

نام تجاری: کیمیا قلم صنعت
رسته:
مدیر عامل: پری ناز سادات تدینی
نشانی: خیابان انقلاب خ وصال شیرازی پلاک 17
شماره پلاک: 17
کد پستی: 1416813351
تلفن: 02166955385
تلفن همراه: 09120405947