کیهان گرافیک

نام تجاری: کیهان گرافیک
رسته:
مدیر عامل: روح اله امین
نشانی: خ سعدی شمالی خ برادران قائدی پلاک 171 طبقه اول واحد شمالی
شماره پلاک: 171
کد پستی: 1148915915
تلفن: 77654615
تلفن همراه: 09123336167