کیهان

نام تجاری: کیهان
رسته: سازندگان قالب تیغهای برش و جعبه و کارهای چاپی
مدیر عامل: ابراهیم ابوالحسینی
نشانی: خیابان سعدی شمالی پاساژ نور پلاک 644
شماره پلاک: 644
کد پستی: 1145764435
تلفن: 66750737
تلفن همراه: 09123580086