( کیوانفر )

نام تجاری: ( کیوانفر )
رسته:
مدیر عامل: یاسمن پوستچی
نشانی: خیابان شهید بهشتی، میدان تختی، خیابان شهید حسینی، کوچه آریا وطنی
شماره پلاک: 18
کد پستی: 1577815315
تلفن: 88753085
تلفن همراه: 09121724075