گروه آدورا

نام تجاری: گروه آدورا
رسته: خدمات چاپ (چاپخانه)
مدیر عامل: پاتریک قوجامانیان
نشانی: سهروردی
شماره پلاک: 2
کد پستی: 1566773713
تلفن: 88432153
تلفن همراه: 09123206522
Edit