گسترش رسالت

نام تجاری: گسترش رسالت
رسته: خدمات چاپ (چاپخانه)
مدیر عامل: ناصر مشهدی حسین صرّاف
نشانی: خیابان ظهیرالاسلام ، خیابان شهید مصباح ، پاساژ تهران کاغذ ، زیرزمین
شماره پلاک: واحد 20
کد پستی: 1147814911
تلفن:
تلفن همراه: 09196366808