گلبرگ

نام تجاری: گلبرگ
رسته:
مدیر عامل: مرتضی درودیان
نشانی: بلوارکشاورز ، روبروی پارک لاله
شماره پلاک: 248
کد پستی: 1417643361
تلفن: 88979729
تلفن همراه: 09121262618