گلشهر

نام تجاری: گلشهر
رسته:
مدیر عامل: محسن ناطقی نژاد
نشانی: خیابان هدایت -نبش چهارراه تنکابن
شماره پلاک: 28
کد پستی: 1147784911
تلفن:
تلفن همراه: 09123212883