گلها

نام تجاری: گلها
رسته: تابلو ساز نئون پلاستیک
مدیر عامل: اصغر یحیی پورطسوچی
نشانی: خیابان سپاه شمالی مقابل خیابان آمل جنب کوچه فرخی
شماره پلاک: 113
کد پستی: 1619915578
تلفن: 77538698
تلفن همراه: 09123883468
Edit