گنجی

نام تجاری: گنجی
رسته: تابلو ساز نئون پلاستیک
مدیر عامل: محمد گنجی
نشانی: خیابان مدنی شمالی نرسیده به میدان رسالت خ حسن گنجی
شماره پلاک: 42
کد پستی: 1634946618
تلفن: 77269071
تلفن همراه: 09194862079
Edit