گنج شایگان

نام تجاری: گنج شایگان
رسته:
مدیر عامل: امیر دانش اشراقی
نشانی: خیابان کارگرجنوبی، خیابان آقابالازاده، خیابان غفاری
شماره پلاک: 121
کد پستی: 1333843164
تلفن: 55043478
تلفن همراه: 09121138904