گنو گرافیک

نام تجاری: گنو گرافیک
رسته: تابلو ساز نئون پلاستیک
مدیر عامل: منصور زائرنیا
نشانی: مهر آباد جنوبی -خیابان نیرو هوایی جنوبی -پلاک 18
شماره پلاک: 18
کد پستی: 1384935545
تلفن: 6684840
تلفن همراه: 09122487351