یاس سفید

نام تجاری: یاس سفید
رسته:
مدیر عامل: ابراهیم کرمی
نشانی: میدان بهارستان ، پاساژ آشتیانی ، همکف
شماره پلاک: 13
کد پستی: 1141655357
تلفن: 33995518
تلفن همراه: 09124120343