بازدید مدیر کل دفتر چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از اتحادیه چاپخانه داران+فیلم

08/18/0 9:59 قبل از ظهر

روز گذشته مورخ شانزدهم آبان، مدیر کل جدید دفتر چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از اتحادیه چاپخانه داران تهران بازدید و با هیات مدیره دیدار کرد.