به دلیل مشکلات فراوان فعالیت در صنف چاپ توجیه اقتصادی ندارد

03/18/0 10:46 قبل از ظهر
مهرداد محمود خانی یکی از فعالان صنف چاپ

مهرداد محمود خانی یکی از فعالان صنف چاپ است که در گفتگویی با اظهار نگرانی از فضای کسب و کار در کشور گفت: برخی اوقات، فشار مشکلات به اندازه ای زیاد می شود که گمان میکنم کارگروهی در کشور تشکیل شده که کارش مانع تراشی برای صنف چاپ است.
وی با بیان اینکه مشکلات فعلی اقتصاد کشور موجب شده تا فعالیت در صنف چاپ صرفه اقتصادی چندانی نداشته باشد، اظهار داشت: هم اکنون یکی از بزرگترین معضلاتی که چاپخانه داران با آن دست و پنجه نرم می کنند افزایش هر ساله نرخ دستمزد هاست که این مسئله در کنار سایر مشکلات باعث شده تا چاپخانه ها با قدمتی50 – 60 ساله در آستانه تعطیلی قرار گیرند و فعالیت آنها متوقف شود.

وی افزود: کاهش سودآوری و افزایش هزینه ها تعدیل نیرو در بخشهای مختلف صنف چاپ را موجب شده است به طور مثال اگر چند سال پیش در بخش صحافی چاپخانه 15 نیرو فعالیت می کردند امروز این تعداد به یک نفرکاهش یافته و یا در بخش ماشین خانه تعداد کارکنان از نفر10 به سه نفر تقلیل یافته است.

مدیر چاپ رامین تاکید کرد: معقتدم بروز و ظهور مشکلات فراوان در صنعت چاپ کاملاهدایت شده است به این معنا که گویا کارگروهی در این زمینه تشکیل شده تا تولید متوقف شود.

وی گفت: شرط بقای هر صنف و حرفه ای این است که به نسل های بعدی منتقل شود این در حالی است که شاهد از میان رفتن پیشکوستان این صنف هستیم و فرزندان و جوانان، هیچ یک به دلیل مشکلات رایج دراین صنعت، جای خالی این افراد را پر نمی کنند چرا که امروزه فعالیت در این صنف با توجیه اقتصادی همراه نیست.

مدیر چاپ رامین، مشکلات مربوط به تامین و خرید مواد اولیه، مالیات و قوانین کار و…را از جمله دست اندازهای فعالیت در صنعت چاپ عنوان کرد و گفت: در چنین شرایطی تصور من این است که صنف چاپ به لحاظ سودآوری و درآمدزایی در مقایسه با سایر صنوف و فعالیت ها پایین تر از رتبه 50 قرار می گیرد.

محمود خانی در خصوص بازدیدهای ریاست اتحادیه چاپخانه داران از واحدهای چاپی نیز گفت: من مدت طولانی است که در این صنف مشغول فعالیت هستم و می توانم ادعا کنم بازدید رییس اتحادیه اقدامی جدید است. از همکاران خودم در این صنف درخواست دارم که با تعامل و هم افزایی تلاش کنیم رقابت سالم ایجاد کنیم و با اعتمادسازی اعتبار را به این صنف بازگردانیم.