ضرورت بازنگری پیرامون بازنشستگی کارگران چاپخانه‌ها

08/8/0 9:37 قبل از ظهر

تلقی سخت و زیان آور بودن مشاغل مرتبط با صنعت چاپ، به ذهنیت سالهایی باز می گردد که استفاده از ماشین آلات قدیمی با حروفچینی سربی مرسوم بود. در آن زمان چاپخانه ها در فضاهای کوچک که فاقد تهویه مناسب بود، قرار داشتند.

اما امروزه به لطف پیشرفتهای تکنولوژیکی در صنعت چاپ، بالاترین سطح فناوریها در چاپخانه ها بکار گرفته می شود و سالن های تولید نیز بزرگ، استاندارد و مجهز به تهویه مناسب هستند.

در چنین شرایطی، دیگر اطلاق عنوان سخت و زیان آور بودن به مشاغل مرتبط با چاپ چندان صحیح نمی باشد. در ایران نیز، با وجودی که عموم چاپخانه ها در سالن های تولید استاندارد و بهداشتی فعالیت کرده و از ماشین آلات به روز استفاده می کنند؛ ولی همچنان مشاغل مرتبط با صنعت چاپ، سخت و زیان آور تلقی می شود. چرا که قانونگذار با در نظر گرفتن شرایط گذشته، سخت و زیان آور بودن مشاغل مرتبط با چاپخانه ها را محتمل دانسته است.

متاسفانه این تلقی قانون در حال حاضر نه به صلاح کشور، نه کارگر و نه چاپخانه دار است. از این رو اصلاح بعضی از دستور العمل ها و ضوابط مرتبط در آئین نامه مشاغل سخت و زیان آور ضروری بوده و می بایست از طریق اتحادیه چاپخانه داران مورد پیگیری قرار گیرد.

آنچه گفته شد، بخشی از اظهارات محمد علی هاشمی مدیر شرکت چاپ و نشر شادرنگ است که نسبت به تداوم تلقی سخت و زیان آور بودن مشاغل چاپ، ابراز نگرانی می کند.

به گزارش روابط عمومی، هاشمی که از دهه هفتاد خورشیدی در حوزه چاپ فعالیت می کند در گفتگویی با اشاره به اینکه شناخت بعضی مسئولین از شرایط کاری چاپخانه ها، به سالهای دور بر می گردد، گفت: البته در زمان تدوین آئین نامه مشاغل سخت و زیان آور، برخی از چاپخانه های نیمه دولتی نیز بودند که به خاطر تعدیل نیرو، رفع معضلات داخلی و حتی بازنشسته کردن پرسنل خود زمینه سازیهای ناسالمی را به وجود آوردند تا شرایط را برای مشمولیت چاپخانه ها نیز فراهم کنند و نتیجه آن شد که امروز برخی از کارکنان شاغل در سالن های تولید، توقع دارند با ۲۰ سال کار بازنشسته شوند.

وی افزود: این مسئله علاوه بر اینکه بار مالی سنگینی را به چاپخانه ها و سازمان تامین اجتماعی تحمیل می کند، موجب می شود انگیزه کارکنان برای کار و یادگیری هدفمند کمرنگ شود.

مدیر چاپ شادرنگ با بیان اینکه در چنین شرایطی از یک سو چاپخانه ها باید سالها برای آموزش و تربیت پرسنل ماهر، هزینه و زمان صرف کنند و از سوی دیگر بابت بازنشستگی 20 ساله همان کارکنان، متحمل هزینه و خسارت شوند، اظهار داشت: در حالی کارکنان چاپخانه ها با 20 سال کار بازنشسته می شوند که غالبا 45 سال بیشتر ندارند و پس از بازنشستگی به کارهای غیر تولیدی و غیرمفید وارد می شوند و عملا تخصص و مهارت آنها بلا استفاده می ماند.

به گفته هاشمی، این مشکل با اصلاح برخی دستور العمل ها و ضوابط مندرج در آئین نامه مشاغل سخت و زیان آور قابل حل است که باید از سوی اتحادیه چاپخانه داران پیگیری شود.

وی ادامه داد: توصیه می کنم مدیریت اتحادیه چاپخانه داران با تشکیل جلسات مشترک با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان تامین اجتماعی موضوع را به صورت علمی و کارشناسی بررسی کند تا شیوه های ارزیابی عوامل سخت و زیان آور بودن و استانداردهای مربوط به آن در حوزه صنعت چاپ، بازتعریف شود. از سوی دیگر برپایی این جلسات مشترک و نتایج حاصل از آن، می تواند دیدگاه مدیران و مسئولین مرتبط به صنعت چاپ را نیز در سطح کلان تغییر داده و اصلاح کند.

هاشمی همچنین پیشنهاد داد با توجه به اهمیت موضوع، نماینده ای از اتحادیه چاپخانه داران در زمان سنجش آلایندگی واحدهای داوطلب، حضور داشته باشد تا ابهامات و اشکالات به وجود آمده در گذشته دوباره تکرار نشود.

وی افزود: بهتر است سنجش آلایندگی چاپخانه ها در آزمایشگاهی که از سوی مسئولین ذیربط معرفی و تعیین می شود، انجام پذیرد تا ضمن تضمین رعایت استاندارد، از اعمال نظرات سلیقه‌ای نیز به دور باشد.

گفتنی ست؛ بر اساس قانون، کارهای سخت و زیان‌آور کارهایی هستند که در آنها عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار غیر استاندارد بوده و در اثر اشتغال، تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیت های طبیعی (جسمی و روانی) در بیمه شده ایجاد می‌شود که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن می باشد.