کوتاهی تعاونی در تامین نیازهای صنف

09/14/0 1:38 بعد از ظهر

ریاست اتحادیه چاپخانه داران: از آنجایی که تعاونی در تامین نیازهای اساسی صنف کوتاهی کرده است، بنابراین فعالیت کارگروه ملزومات با قدرت ادامه می یابد. بنا داریم در هفته های آینده اعلام کنیم که تعدادی از تجار و تامین کننندگان ملزومات چاپ با هماهنگی اتحادیه، نسبت به عرضه مواد مصرفی با تخفیف ۵ تا ۱۰ درصد، در یک بازه زمانی یک هفته تا ده روز به چاپخانه داران ارائه خدمت نمایند.https://aparat.com/v/aIZ8T