فهرست کارکنان

الهام نرجه پور

الهام نرجه پور

سمت: مدیر روابط عمومی

ندا اسدی

سمت: مدیر اجرایی

افسانه وحید عباسی

افسانه وحید عباسی

سمت: مدیر مالی

مهشید آذری

مهشید آذری

سمت: مدیر اداری

مریم جعفری

مریم جعفری

سمت: مسئول دفتر

فریبا کامرانی نیا

سمت: کارمند

جمشید قشلاقی

سمت: کارمند

مجتبی مرادی

سمت: کارمند

کمیسیون رسیدگی به شکایات

 • محمد حسین اسکویی
 • محمدتقی کوچک زاده فینی
 • محمدمهدی رضاخان خواجه
 • سید عزیزالله نصرالهی
 • میر مجتبی هاشمی کرمانی

آموزش

 • بیژن گلستانیان
 • حامد خسروی
 • امیر هومن محمدی
 • رضا رئیسی
 • منصور دادوند

حل اختلاف

 • سیداسدالله سرشار
 • امیر هومن محمدی
 • سید حامد مدنی
 • سیدهاشم احمدی
 • ابولفضل بانوئیان

آزمون فنی

 • احمد فروزیده
 • بهمن پورمند
 • امیر حسین رازقی
 • مجیدرضا اسماعیل زاده
 • حسین احمدی
 • یزدانی

بازرسین اتحادیه

 • آقای محمود آبادی
 • آقای فرشی فرید
 • آقای سوهانی
 • آقای لاکانی
 • آقای چابک